Offentliggørelse af Wirteks årsrapport 2017
Offentliggørelse af Wirteks årsrapport 2017
 • Kim Min-jee Reporter
 • 승인 2018.03.03 12:21
 • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til Wirtek a/s, Danmark som sammen med Wirtek SRL, Rumænien udgør alle Wirtek koncernens aktiviteter. Den fulde årsrapport er tilgængelig på http://www.wirtek.com/investor-overview-and-financials/ d. 2. marts 2018 og vedlægges endvidere nærværende First North meddelelse.

Selskabets regnskab, som er revideret af BDO, er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Væsentlige begivenheder og resultater for regnskabsåret

Wirtek har i 2017 opnået omsætningsvækst på 13%, og omsætningen ligger i midten af det udmeldte omsætningsmål for 2017. Resultat før skat er vokset med 60% og ligger i den øvre ende at det udmeldte mål. Ledelsen er tilfreds med den positive udvikling.

Væsentlige økonomiske resultater for 2017:

 • Koncernen realiserede i 2017 en omsætning på 14.531 t.kr., svarende til en vækst på 13% i forhold til regnskabsåret 2016. Omsætningsvæksten ligger i midten af det udmeldte interval på 9 – 16%.
 • Resultat før skat for 2017 blev 822 t.kr., hvilket er 60% bedre end resultatet for 2016 og i den øvre ende af det udmeldte interval på 17 – 75%.
 • På koncernniveau havde selskabet likvide midler på 1.242 t.kr. ultimo 2017, et mindre fald i forhold til 2016. Likviditeten er fortsat stærk og forventes at udvikle sig positivt i de kommende år. På den baggrund vil ledelsen på den ordinære generalforsamling i 2018 foreslå udbetaling af udbytte på 0,09 kr. pr. aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.
 • Selskabets egenkapital er steget fra 2.287 t.kr. ultimo 2016 til 2.421 t.kr. ultimo 2017.

Væsentlige aktiviteter og hændelser i 2017:

 • Ledelsen indgik i foråret 2017 et strategisk partnerskab med selskabets mangeårige kunde Mark Information. Dette partnerskab har bl.a. medført etablering af et nyt udviklings- og testcenter i Bukarest. Målet er 25 – 30 medarbejdere i Bukarest inden udgangen af 2019.
 • Omsætningsvæksten i 2017 blev opnået gennem vækst hos eksisterende kunder samt tilgang af en række nye kunder. 70% af Wirtek’s omsætning stammer fra danske kunder mens 30% af omsætningen kommer fra kunder i Holland, England samt USA.
 • Den finansielle strategi er fastholdt gennem organisk vækst hos eksisterende og nye kunder, profitabel vækst samt udlodning af udbytte til investorerne.
 • Handelsaktiviteten i selskabets aktier er markant øget i 2017. Volumen er steget med 875% i forhold til 2016 og den totale omsætning i aktierne er steget med 2.200%.

 

Forventninger til fremtiden

Wirtek har i februar 2018 udvidet samarbejdet markant med selskabets mangeårige kunde Spectralink Corporation. Den forventede forøgelse af omsætningen i 2018 er i størrelsesordenen 2,7 mio. kr.

I 2018 investerer Wirtek i en markant udbygning af markedsføringsindsatsen og fokuserer på in-bound marketing som et vigtigt element i selskabets marketingstrategi. Indsatserne forventes at bidrage positivt til væksten fra 2019.

Som et led i fastholdelse af Wirtek’s dygtige medarbejdere og tiltrækning af nye talenter, der skal sikre den fremtidige vækst i selskabet, etablerer ledelsen et warrantsprogram i løbet af foråret.

Omsætningen for 2018 forventes at ligge mellem 17,0 mio. og 18,0 mio. kr., en vækst på 17% til 24% i forhold til 2017.

Resultat før skat for 2018 forventes at ligge i intervallet 0,85 mio. kr. til 1,05 mio. kr., en vækst på 3% til 28% i forhold til 2017.

Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes at blive styrket gennem driften i løbet af 2018.

Selskabskapital

Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2017 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 0,15 kr.

Selskabets aktiebesiddelser i selskabet

Selskabet har en beholdning af egne aktier på 39.380 styk der er indregnet til 0 kr. Egne aktier udgør 0,6 % af den samlede selskabskapital. Der er ikke erhvervet eller afhændet egne aktier i 2017.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31/12 2017:

Michael Aaen, Adm. Direktør, 2.832.128 aktier.

Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, 1.021.428 aktier.

Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, 412.739 aktier.

Certified Advisors og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 31/12 2017:

Per Vestergaard, CDI Global, har 1.650 aktier i Selskabet.

Finanskalender

Ordinær generalforsamling: 6. april 2018

Halvårsmeddelelse: 17. august 2018

Årsrapport 2018: 8. marts 2019

Om Wirtek a/s

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 21 25 90 01

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 25 29 75 75

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 21 76 43 17

FN096_WirTek_årsregnskab_02032018


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

 • #1206, 36-4 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea(Postal Code 07331)
 • 서울특별시 영등포구 여의도동 36-4 (국제금융로8길 34) / 오륜빌딩 1206호
 • URL: www.koreaittimes.com / m.koreaittimes.com. Editorial Div. 02-578-0434 / 010-2442-9446. Email: info@koreaittimes.com.
 • Publisher: Monica Younsoo Chung. CEO: Lee Kap-soo. Editor: Jung Yeon-jin. Juvenile Protection Manager: Yeon Choul-woong.
 • IT Times Canada: Willow St. Vancouver BC, Canada / 070-7008-0005.
 • Copyright(C) Korea IT Times, Allrights reserved.
ND소프트